+852 51919924 10:00 AM - 7:30 PM (Mon-Wed, Fri)

返回醫師分享

明妍醫師話 第4集-考試學就最岩啦 #考試 #健康

05/03/2020

立即去片, 睇下蔣醫師教你一分鐘學識。

多謝各位客人朋友支持, 留意首次半傾診金五月優惠開始, 皮膚濕疹,鼻敏感或各樣調理記得預約啦-明妍堂中醫診所 #明妍醫師話 #考試 #DSE #中醫 #香港 #銅鑼灣 #健康 #CausewayBay #CWB #Chinese #Medicine